Henting av standardsekker på 1000 liter med restavfall. Oslo/Akershus

Henting av standardsekker på 1000 liter med restavfall, blandet avfall. Velg antall sekker som skal hentes.

 

I disse sekkene må du ikke kaste:

- Farlig avfall, maling, batterier.

- Isolasjon. (Må sorteres i egen sekk)

- Gips. (Må sorteres i egen sekk)

- Trykkimpregnerte materialer. (Må sorteres i egen sekk)

- Bildekk.

- Elektrisk og elektronisk avfall. (Må sorteres i egen sekk)

- Matavfall.

- Flytende avfall.

- Tunge masser (Stein, jord, sand, betongprodukter, fliser med fliselim, Leca og tegl) (Må sorteres i egen sekk)

- Vinduer produsert mellom 1965 og 2005.

 

Sekken må ikke fylles over kanten med avfall. Overfylte sekker og sekker med avvik utover det som er tillatt å kaste i denne sekken, vil bli belastet med ekstrakostnader.

 

Sorte søppelsekker og sekker som ikke er gjenomsiktlige er ikke tillat. Slike sekker vil bli belastet med et kontrollgebyr og for manuell sortering kr 200,- pr. stk. Benytt gjennomsiktlige sekker som en kan få kjøpt i de fleste byggevareforetninger.

 

Prisene er presentert inkludert mva.

Henting av standardsekker på 1000 liter med restavfall. Oslo/Akershus

SKU: 30002
kr 1 780,00Pris
  • Sett sekkene der det er lett for kranbilen å nå frem. Sekkene må ikke stå lengre enn 12 meter fra der kranbilen kan parkere.

     

    Lastebilen er 2,6 meter bred + støttelabbene til kranen. Bilen trenger 3,5 meter bredde og er 9 meter lang.

     

    Står sekken utilgjengelig for kranbilen slik at de ikke kan hentes vil det bli fakturert for bomtur.

Kundeservice

Tlf. 41413535 

post@containerweb.no

Vi aksepterer

© 2015 - 2020 Containerweb AS